Ambulante Begeleiding

Algemeen

Kinderen met gedragsproblemen in het regulier of speciaal (basis)onderwijs vragen om specifieke kennis en vaardigheden van leerkrachten. Kidzovoort biedt hulp voor kinderen die een speciale onderwijsbehoefte hebben. Ik observeer kinderen in de groep en geef leerkrachten, ouders en indien gewenst ook de leerling zelf, handvaten om binnen de werkwijze van de school aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind. Daarbij maak ik gebruik van mijn kennis en vaardigheden, maar ook van diverse materialen die beschikbaar zijn. Samen kijken we wat de leerling nodig heeft, maar ook wat de leerkracht nodig heeft om deze leerling optimaal te kunnen begeleiden. Er gaat altijd iets goed, en dat is het startpunt om verder te groeien.

Werkwijze

De eerste afspraak start met een intake, waarbij we kennismaken, de problematiek in kaart brengen en de hulpvraag formuleren. Ook stellen we vast hoe het begeleidingstraject er uit zal zien. Ik maak vervolgens enkele afspraken om in de klas te komen observeren en maak een handelingsplan. Dit handelingsplan zullen we tussentijds evalueren en indien nodig bijstellen. Ik vind het belangrijk om altijd ook af te stemmen met de leerkracht. Een plan maken, waar een leerkracht niet achter kan staan, heeft immers geen enkele zin. Het is van belang aan te sluiten bij de mogelijkheden van de school en de leerkracht, zodat gemaakte afspraken ook echt kunnen worden nagekomen. Van iedere afspraak maak ik een verslag die ik alle betrokkenen per mail doe toekomen. Een traject wordt altijd beëindigd met een evaluatie.

Overige werkzaamheden

Naast de ambulante begeleiding, kun je mij ook inschakelen voor Remedial Teaching, presentaties over gedragsproblematiek of coachingstrajecten.

Tarieven

Het uurtarief bedraagt € 65 excl. BTW (€ 78,65 incl. 21% BTW) Reistijd wordt doorberekend, reiskosten niet. Reistijd wordt conform uurtarief berekend. Ook voor het schrijven van een verslag, telefonisch overleg of gesprekken met derden geldt het uurtarief.